Cuprins blog

imag01Această pagină conține tipuri de exerciții de algebră și analiză matematică (pentru liceu).

 • Denumirea capitolului reprezintă un link spre exercițiile specifice capitolului. La început vor fi câteva exemple rezolvate, apoi vor fi exerciții ce vor fi lăsate ca temă.
 • Capitolele nu vor fi puse în ordine, ci în funcție de materialele pe care le găsesc.
 • Atunci când voi finaliza un capitol voi scrie în paranteză finalizat.
 • Ultima postare va fi marcată cu culoarea verde

Algebră

 1. Funcții injective, surjective, bijective
 2. Operații cu matrice
 3. Determinanți (calcul și proprietăți)
 4. Aplicații ale determinanților în geometrie (ecuația dreptei, coliniaritate, aria triunghiului)
 5. Inversa unei matrice (m.clasică)
 6. Rezolvarea unui sistem de ecuații – m. Gauss-Jordan

Analiză matematică

 1. Limite de funcții
 2.  Asimptotele funcțiilor reale
 3. Aplicații proprietatea lui Darboux

 

Advertisements